ΔΑΛΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ                                      ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΖΕΖΑΪΡΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ                                  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                                Α1 ΤΑΞΗ   

ΛΙΑΠΗ ΣΟΦΙΑ                                                           Α2 ΤΑΞΗ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                                        Β1 ΤΑΞΗ

ΦΑΛΤΑΪΤΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                              Β2 ΤΑΞΗ

ΚΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ                                                      Γ1  ΤΑΞΗ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                         Γ2 ΤΑΞΗ

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                             Δ1 ΤΑΞΗ

ΛΩΡΙΔΑ ΕΛΕΝΗ                                                         Δ2 ΤΑΞΗ

ΠΑΤΡΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ                                                Ε1 ΤΑΞΗ

ΦΡΑΓΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                              Ε2 ΤΑΞΗ

ΤΖΕΖΑΪΡΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ                                           ΣΤ1 ΤΑΞΗ

ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                           ΣΤ2 ΤΑΞΗ

ΤΣΑΚΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                        ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                                    ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΙΛΚΟΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ                                                ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                               ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                                                     ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΩΝΣΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ                                               ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                                           ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                   ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΓΑΘΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ                                                ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΣΟΦΙΑ                                                 ΓΑΛΛΙΚΑ

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΛΗΔΑ                                                  ΜΟΥΣΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΧΑΡΗ                                          ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                    ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ                                           ΠΗΛΙΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                   ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΓΚΙΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ                      ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΜΗΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ                                             ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ