ΔΑΛΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ                                      ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΖΕΖΑΪΡΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ                                  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                                      Α1 ΤΑΞΗ   

ΦΑΛΤΑΪΤΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                             Α2 ΤΑΞΗ 

ΦΡΑΓΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ.                                Β1 ΤΑΞΗ

ΛΙΑΠΗ ΣΟΦΙΑ                                                            Β2 ΤΑΞΗ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                 Γ1  ΤΑΞΗ

ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                                Γ2 ΤΑΞΗ

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                             Δ1 ΤΑΞΗ

ΚΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ                                                     Δ2 ΤΑΞΗ

ΤΖΕΖΑΪΡΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ                                         Ε1 ΤΑΞΗ

ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                          Ε2 ΤΑΞΗ

ΠΑΤΡΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ                                              ΣΤ ΤΑΞΗ 

ΤΣΑΚΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                        ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                                  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  •                                                                         ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                                                    ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ                                       ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΓΑΘΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ                                              ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΔΑΛΜΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ                                                 ΜΟΥΣΙΚΗ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                              ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ                        ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ                                            ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ                          ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ