top of page

Πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας με Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΔΙ.Π.Ε. Αν.Ατ.

Πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας με Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής - Υποδοχή αιτημάτων για παιδαγωγικά και διοικητικά ζητήματα- Διαδικασίες- Βήματα


Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,


Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2023-2024, ευχόμαστε υγεία σε

όλες και όλους και γόνιμη συνεργασία προς όφελος των μαθητών/μαθητριών μας.

Η συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ε.) Ανατολικής

Αττικής με τους Γονείς & Κηδεμόνες αποτελεί προτεραιότητα και καθοριστικής

σημασίας παράγοντα για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Με την παρούσα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ

της ΔΙ.Π.Ε. Αν. Αττικής (Διοίκησης - Συμβούλων Εκπαίδευσης) και των Γονέων-

Κηδεμόνων, ώστε να υπάρχει μια άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση όσον

αφορά τα αιτήματα των Γονέων/Κηδεμόνων και να αποφεύγονται προβλήματα ή

συγχύσεις.


Στην περίπτωση που οι Γονείς/Κηδεμόνες αντιμετωπίζουν ζητήματα παιδαγωγικής

φύσης στην τάξη που φοιτά το παιδί τους, οφείλουν να ακολουθούν την εξής

διαδικασία :


1) Να απευθύνονται στον/στην εκπαιδευτικό ο/η οποίος/α διδάσκει το

μάθημα και να συνεργάζονται σε πνεύμα αμοιβαιότητας και κατανόησης για

την επίλυσή τους.

Ο/Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα και με τον εσωτερικό κανονισμό του κάθε

σχολείου (που πρέπει να είναι γνωστός στους Γονείς/Κηδεμόνες των

μαθητών/μαθητριών), οφείλει να δίνει τις αναγκαίες οδηγίες και να προβαίνει

στις απαραίτητες παιδαγωγικές παρεμβάσεις, ενημερώνοντας, συγχρόνως,

τους Γονείς/Κηδεμόνες για τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.


2) Σε περίπτωση που, ακολουθώντας τη διαδικασία αυτή, οι στοχευμένες

παιδαγωγικές παρεμβάσεις δεν οδηγήσουν στη ρύθμιση του θέματος (κατά την

άποψη του Γονέα/Κηδεμόνα), τότε ο Γονέας/Κηδεμόνας μπορεί να

απευθύνεται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια / Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του σχολείου, παρουσία ή μη και του/της εκπαιδευτικού.

Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας εξαντλεί κάθε δυνατότητα

επίλυσης του θέματος δίνοντας σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις σε πνεύμα

συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με απώτερο στόχο τη διευθέτηση

του θέματος προς όφελος του/της μαθητή/τριας και τη διατήρηση της εύρυθμης

λειτουργίας του σχολείου.


3) Σε περίπτωση, που το όποιο παιδαγωγικό θέμα δεν αντιμετωπιστεί

αποτελεσματικά κατά την άποψη του Γονέα/Κηδεμόνα, τότε ο

Διευθυντής/Διευθύντρια του σχολείου μπορεί να υποδείξει την

επικοινωνία/συνεργασία με τον/τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης που έχει την

επιστημονική/παιδαγωγική καθοδήγηση του σχολείου και/ή τον/τη Σύμβουλο

Ειδικότητας.

Ο/Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης ή ο/η Σύμβουλος Ειδικότητας, συνεργεί και

συμβάλλει στην επίλυση του θέματος με κάθε παιδαγωγικό τρόπο.


4) Σε περίπτωση που, ενώ πραγματοποιηθούν όλες οι παραπάνω ενέργειες και

αποβούν άκαρπες κατά την κρίση των Γονέων και Κηδεμόνων αυτοί μπορούν

να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να

εκθέσουν τις απόψεις τους ζητώντας την παρέμβαση της Διοίκησης στην

επίλυση του θέματος.


Ενημερώνουμε όλους τους Γονείς/Κηδεμόνες ότι οφείλουν να ακολουθήσουν τη

διαδικασία όπως έχει περιγραφεί και να μην απευθύνονται αμέσως στη ΔΙ.Π.Ε.

Αν. Αττικής χωρίς να έχουν ακολουθήσει τα ανωτέρω βήματα.

Σε αντίθετη περίπτωση, το θέμα θα αναπέμπεται στη σχολική μονάδα ώστε να

τηρηθεί πιστά η διαδικασία.

Επισημαίνουμε επίσης ότι για διοικητικά θέματα οι Γονείς/Κηδεμόνες απευθύνονται

στη Διεύθυνση του σχολείου


Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,


στη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά, ας ενώσουμε όλοι και όλες τις δυνάμεις μας και ας

συνεργαστούμε αρμονικά προς όφελος των μαθητών και μαθητριών μας. Οι

Διευθυντές, οι Διευθύντριες και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων μας θα είναι στη διάθεσή

σας για όποια ενημέρωση αφορά το παιδί σας και για την αντιμετώπιση κάθε

δυσκολίας που θα προκύψει.


Ακολουθούν κάποιες προτάσεις με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων Εκπαιδευτικών –

Γονέων/Κηδεμόνων – Μαθητών/τριών και, κατά συνέπεια, τη βελτίωση της ποιότητας

στην εκπαίδευση. Προς αυτή την κατεύθυνση, καλό θα ήταν οι Γονείς/Κηδεμόνες:


• Να μοιράζονται με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης ορισμένες πληροφορίες για το

παιδί τους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό, αλλά κυρίως το

παιδί τους, στην αρχή της σχολικής χρονιάς και όχι μόνο (π.χ. θέματα υγείας,

οικογενειακά θέματα, τυχόν δυσκολίες στον προφορικό λόγο, στην ανάγνωση ή στη

γραφή, για το χαρακτήρα του παιδιού, τα δυνατά σημεία του, τον τρόπο μελέτης και το

καθημερινό πρόγραμμα, τα ειδικά του ενδιαφέροντα κλπ)


• Να έχουν συχνή επικοινωνία με τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο τμήμα

που φοιτά το παιδί τους και να συμμετέχουν στις ενημερωτικές συναντήσεις που

πραγματοποιούνται, ακόμη και να προτείνουν θέματα προκειμένου να συζητηθούν σ’

αυτές τις συναντήσεις.


• Να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του σχολείου όπου και όποτε γίνονται,

στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου και στις δραστηριότητες που

πραγματοποιεί. Οι δραστηριότητες βοηθούν το σχολείο και τη λειτουργία του, όπως:


▪ Προγράμματα Εκπαίδευσης για τους Γονείς & Κηδεμόνες.


▪ Ανάπτυξη συνεργασιών με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και επισκέψεις

ειδικών στο σχολείο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο

Διδασκόντων του σχολείου.


▪ Ανάπτυξη πολιτιστικών και άλλων Προγραμμάτων για τους Γονείς/Κηδεμόνες

και τους μαθητές/τριες (δημιουργία ανοιχτής βιβλιοθήκης σε συνδυασμό με

κοινωνικές και άλλες δράσεις, κ.λ.π.)


Τέλος, αξίζει να θυμόμαστε την αξία των καλών προθέσεων όλων των μερών στην

μεταξύ τους επικοινωνία, καθώς ο θετικός τρόπος προσέγγισης συνήθως καθορίζει και

τις μελλοντικές συνεργασίες.Με εκτίμηση για τον ρόλο σας

Ο Διευθυντής Π.Ε. Αν. Αττικής

Τ.Σ.Υ.

Δρ Κων/νος Παπαχρήστος

2023-24Πλαίσιο συνεργασίας_γονείς_σχολεία_σύμβουλοι_ΔΙΠΕ Αν. Αττικής_MD_Exact_Copy
.pdf
Λήψη PDF • 287KB


Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page