Καρύδια

Τα καρύδια είναι ένα παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο παιχνίδι της Ηπείρου. Παρουσιάστηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β1.