top of page

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας 2021-2022
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται

σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου είναι 12/θέσιο Σχολείο με 202 μαθητές. Κατασκευάστηκε από τον ΟΣΚ το 2000 και λειτούργησε το σχολικό έτος 2002-2003 ώς 6/θέσιο. Σήμερα η Σχολική Μονάδα με την ίδια κτιριακή

εγκατάσταση έχει οργανικότητα 12/θέσιου διαθέτοντας επιπλέον μία οργανική θέση Τμήματος ΄Ενταξης. Το σχ. έτος 2021-22 λειτούργησε ως 11/θέσιο με 202 μαθητές και 26 εκπαιδευτικούς από τους οποίους 14 με οργανική θέση, 8 αναπληρωτές ΕΣΠΑ, 4 με συμπλήρωση ωραρίου από άλλα Σχολεία και μία ψυχολόγο, μία ημέρα την εβδομάδα , κάθε Τρίτη. Λειτούργησε με Παράλληλη Στήριξη- Συνεκπαίδευση σε 5 μαθητές και 1 ιδιωτική βοηθό.

Πολύ σημαντική ήταν η βοήθεια της Ψυχολόγου στην επίλυση θεμάτων που προέκυπταν. Στο Σχολείο

απασχολούνταν δύο καθαρίστριες με σύμβαση και 2 σχολικοί τροχονόμοι.

Η Σχολική Μονάδα διαθέτει μεγάλες αίθουσες. Δεν διαθέτει όμως βοηθητικούς χώρους, κλειστό γυμναστήριο,

εργαστήρια, αίθουσες ειδικοτήτων , τραπεζαρία για το Ολοήμερο , μια και έχει κατασκευαστεί για τις ανάγκες

ενός πλήρους 6/θέσιου που διαμορφώθηκε με το πέρασμα του χρόνου σε 12/θέσιο. Ειδικά το σχολικό έτος 2021-22 , λόγω του κορωνοϊού, χρησιμοποιήθηκε και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ως τάξη για να φιλοξενηθούν σε αυτήν οι μαθητές της Γ2' τάξης των οποίων η αίθουσα ήταν μικρή. Μετά την άρση των μέτρων από τον Απρίλιο οι μαθητές μεταφέρθηκαν στην αίθουσα του Α2 στο ισόγειο, ενώ οι μαθητές της Α2 τάξης, που είναι μικρό σε αριθμό μαθητών τμήμα, χρησιμοποίησαν τη μικρή αίθουσα του Ισογείου. Κρίθηκε αναγκαία η αλλαγή για να χρησιμοποιηθεί η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες του προγράμματος ERASMUS που υλοποιεί το Σχολείο.

Η υλικοτεχνική υποδομή του Σχολείου είναι αρκετά καλή, διαθέτει σύνδεση internet σε κάθε αίθουσα, cd players, laptop σε κάθε αίθουσα συνδεδεμένο με προτζέκτορα στις 7 αίθουσες, διαδραστικό πολυμηχάνημε με πίνακα στις υπόλοιπες 4 και έναν ελεύθερο προτζέκτορα για επιπλέον χρήση και μεταφορά όταν απαιτείται. Επίσης διαθέτει εργαστήριο ΤΠΕ το οποίο μειονεκτεί ως προς το μέγεθος του χώρου. Οι πεπαλαιωμένοι υπολογιστές της αίθουσας πληροφορικής αντικαταστάθηκαν με 12 νέα laptop μέσω του προγράμματος του ΥΠΑΙΘ "Προμήθειας και εγκατάστασης ψηφιακού εξοπλισμού". Μεγάλο μέρος της υλικοτεχνικής υποδομής προέρχεται από δωρεές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή κατόπιν μεσολάβησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου στην ικανοποίηση των

αιτημάτων της Σχολικής Μονάδας και την βελτίωση των συνθηκών και υποδομών.

Στόχοι του σχολείου μας είναι η μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η ποιοτική διδασκαλία και

μάθηση, η καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές και η πολύπλευρη κοινωνική και μαθησιακή

ανάπτυξή τους με σεβασμό στις αξίες της ισότητας, της συμμετοχής , της προαγωγής του ομαδικού πνεύματος, του δημοκρατικού ήθους και της διαφορετικότητας.


Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το προσωπικό του Σχολείου αποτελείται από εκπαιδευτικούς με πολυετή πείρα

σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα και στη διαχείριση μαθητών. Πολλοί εξ

αυτών είναι μάλιστα κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και όλοι έχουν

υψηλό αίσθημα ευθύνης , προσφέρουν πάντα βοήθεια στον συνάδελφο και

υπάρχει ένα εξαιρετικό κλίμα. Το γεγονός μάλιστα πως οι εκπαιδευτικοί

συνεργάζονται επί σειρά ετών και έχουν άριστες σχέσεις μεταξύ τους

διευκολύνει το έργο όλων. Πάρα πολύ βοήθησε στη λειτουργία του Σχολείου η

στήριξη από την Ψυχολόγο προς τους μαθητές , τους εκπαιδευτικούς και τους

γονείς όπως επίσης και η βοήθεια της Συντονίστριας Εκπαίδευσης.

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των παράλληλων τμημάτων σε συνεργασία με

αυτούς των ειδικοτήτων έθεσαν στόχους από την αρχή της σχολικής χρονιάς

και μαζί προχώρησαν στην επίτευξή τους με τυχόν διορθώσεις όταν αυτό

κρίθηκε αναγκαίο. Μέσα από συχνές και διαφοροποιημένες τεχνικές

αυτοαξιολόγησης οι μαθητές αποκτούσαν κίνητρο για ενεργό συμμετοχή στη

μαθησιακή διαδικασία και κατανόησαν το επίπεδο αφομοίωσης της διδακτέας

ύλης.

Το σχολείο μας συμμετείχε σε πρόγραμμα ERASMUS KA2 μέσα από τις δράσεις

του οποίου μαθητές και εκπαιδευτικοί αποκόμισαν πολύτιμες γνώσεις . Με

εξαίρεση τον β' χρόνο του προγράμματος που λόγων της πανδημίας δεν

λειτούργησαν τα σχολεία, τον α' και γ' χρόνο έγιναν 4 επισκέψεις στις χώρες -

εταίρους μας , καθώς και μία φιλοξενία τους στο σχολείο μας. Μέσα από τα

ταξίδια μας οι μαθητές απέκτησαν εμπειρίες ζωής τις οποίες παρουσίασαν και

σε όλη τη μαθητική μας κοινότητα.

Σημεία προς βελτίωση

Είναι πολύ σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου , η καθημερινή και όχι άπαξ της εβδομάδας

παρουσία ψυχολόγου στο Σχολείο. Ακόμη υπάρχει ανάγκη επέκτασης του Σχολείου γιατί οι χώροι του δεν

επαρκούν και πολλά σχολικά έτη χρησιμοποιείται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ως αίθουσα διδασκαλίας.


Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η Διεύθυνση του Σχολείου επιτελεί άψογα το έργο της, με υψηλό βαθμό

αφοσίωσης στο λειτούργημά της , συντονίζοντας εκπαιδευτικούς και

επιλύοντας τυχόν εντάσεις μεταξύ γονέων και σχολείου.

Η διοίκηση του σχολείου γίνεται με τρόπο βαθιά δημοκρατικό, τηρώντας

απαρέγκλιτα την κείμενη νομοθεσία, με σεβασμό προς όλους τους

εκπαιδευτικούς, αλλά και τους μαθητές .

Σημεία προς βελτίωση

Ο όγκος εργασίας που αφορά στο γραφειοκρατικό κομμάτι είναι τεράστιος και είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ατόμου για γραμματειακή υποστήριξη, κάτι που είχε το Σχολείο μας προ πενταετίας και ήταν πολύτιμη βοήθεια στο έργο μας.


Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Μέσα από τις επιμορφωτικές δράσεις οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας διεύρυναν τις γνώσεις τους πάνω σε

συγκεκριμένα θέματα όπως πχ της διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων μέσα στην τάξη και επίλυσης διαφορών μεταξύ των μαθητών. Μέσα από το πρόγραμμα ERASMUS όλες ανεξαρτήτως οι τάξεις πήραν μέρος σε δράσεις και εργαστήρια τα αποτελέσματα των οποίων γνωστοποιήθηκαν στους εταίρους μας. Ακόμα και όσοι δεν ήταν μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας πραγματοποίησαν δράσεις , όπως πχ κατασκευή μάσκας αρχαίου θεάτρου, μακέτες. Οι εκπαιδευτικοί που συνόδευσαν τους μαθητές στα ταξίδια ήρθαν σε επαφή με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα και με την επιστροφή τους κοινοποίησαν στους υπόλοιπους τις εμπειρίες τους και τον διαφορετικό τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων στις άλλες χώρες, στις δε συναντήσεις που έγιναν με τους εταίρους μας αντάλλαξαν γνώμες , εμπειρίες και εκπαιδευτικές πρακτικές.

Σημεία προς βελτίωση


Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν

2

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Λειτουργία

Διοικητική λειτουργία

Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν

1

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )

Σχολείο και κοινότητα

Λειτουργία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν

1

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Στους άξονες που αφορούν στις σχέσεις μαθητών - μαθητριών, υπήρξαν

αποτελέσματα στον τρόπο που αντιμετώπιζαν οι μαθητές ο ένας τον άλλο και

λειτούργησε και συνδυαστικά με κάποια από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Σε

ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε μείωση των περιστατικών που είχαν σαν αφορμή

κάποιον άσχημο χαρακτηρισμό και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού

επιλύθηκαν πιο γρήγορα οι εντάσεις. Μέσα στην τάξη τα παιδιά είχαν μία

βελτιωμένη εικόνα στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν στους

συμμαθητές τους , επιμείναμε πολύ στην ευγένεια και στον αλληλοσεβασμό.

Στον άξονα που αφορούσε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ήταν πολύ

χρήσιμη η εσωτερική επιμόρφωση που πραγματοποιήθηκε από την Ψυχολόγο του

Σχολείου και από εκπαιδευτικούς, η ενημέρωση από τους πυροσβέστες που

έκαναν επίδειξη του τρόπου χρήσης πυροσβεστήρων , την πρόληψη των

πυρκαγιών, μια και το Σχολείο μας βρίσκεται σε μία περιοχή υψηλού κινδύνου

λόγω του πευκοδάσους που το περιβάλλει. ΄Εγιναν επίσης ασκήσεις σχετικά με

τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση σεισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις

ιδιαιτερότητες του κτηρίου μας. Στις ενημερώσεις από την ψυχολόγο μας

συζητήσαμε όλοι τις ιδιαίτερες περιπτώσεις κάθε τάξης που χρήζουν ειδικής

αντιμετώπισης και ανταλλάξαμε απόψεις για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί μας ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση του ΙΕΠ πάνω

στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και έτσι διευκολύνθηκε το έργο τους κατά τη

διδασκαλία του συγκεκριμένου αντικειμένου.

Στον άξονα σχολείο και κοινότητα, κυρίως μέσα από τις δράσεις του

ERASMUS, του e-Twinning και μέσα από τις συνεχείς ενημερώσεις της

ιστοσελίδας μας σχετικά με το πρόγραμμα, κοινοποιήσαμε τα αποτελέσματά

του, τις εργασίες των μαθητών μας και τα ταξίδια μας. Με την πολύτιμη

βοήθεια του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου μας που βοήθησαν στην

προετοιμασία του Σχολείου, έβαψαν τους εξωτερικούς χώρους,οργάνωσαν

τραπέζι υποδοχής των εταίρων και με την προσφορά τους, καθώς και πολλών

γονέων του Σχολείου, επικοινωνήσαμε στους εταίρους τις διατροφικές μας

συνήθειες και την ελληνική φιλοξενία.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Στον άξονα των σχέσεων μεταξύ των μαθητών υπήρχε πάντα η δυσκολία ότι ο

εκπαιδευτικός έπρεπε μετά τις πρώτες συζητήσεις με τους μαθητές για τις

προσδοκίες του σχετικά με τη συμπεριφορά τους, να βρίσκεται σε συνεχή

εγρήγορση και πάντα να ελέγχει μέσα στην τάξη αν εφαρμόζονται οι

συγκεκριμένες πρακτικές. Αυτό όμως ήταν πιο δύσκολο να γίνει στις τάξεις

που οι εκπαιδευτικοί τους δεν ήταν στη συγκεκριμένη ομάδα και όσοι είχαν

προετοιμάσει τις δράσεις αυτές δεν μπορούσαν να ελέγξουν αν τηρούνται οι

κανόνες. Το ίδιο πρόβλημα υπήρχε και με τις ειδικότητες που δεν ήταν πάντα

γνώστες της δράσης μας. ΄Ενα άλλο πρόβλημα ήταν πως ενώ οι εκπαιδευτικοί

επέμεναν στη σωστή και ευγενική συμπεριφορά, πολλοί γονείς δεν κινήθηκαν

στην ίδια κατεύθυνση, συχνά δίνοντας τις αντίθετες συμβουλές στα παιδιά σε

περίπτωση εντάσεων, κάτι που δυσκόλευε το έργο μας.

Στον άξονα της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών δεν υπήρχε πάντα ο απαιτούμενος

χρόνος για την προετοιμασία και την υλοποίηση νέων γιατί ο συνδυασμός της

μεγάλης προετοιμασίας που απαιτούν τα Εργαστήρια Δραστηριοτήτων και η

εσωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας που συνέπεσαν την ίδια χρονιά, μαζί

με την καθημερινό φόρτο των μαθημάτων , πολλές φορές την καθιστούσαν

αδύνατη. Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός πως

ουσιαστικά η φετινή χρονιά ήταν το πρώτο πλήρες σχολικό έτος με μαθήματα

που πραγματοποιήθηκαν στον σχολικό χώρο και κάποια παιδιά δυσκολεύονταν

να συνηθίσουν ή και να αντιμετωπίσουν για πρώτη φορά τους κανόνες της

σχολικής ζωής. Υπήρξε δηλαδή μία πολύ δύσκολη και απαιτητική συγκυρία που

έφερε μεγάλο φόρτο εργασίας σε πρωτόγνωρα αντικείμενα.


Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).


Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


Ετήσια έκθεση αξιολόγησης Σχ. Μονάδας 2021-22
.pdf
Download PDF • 525KB


bottom of page