ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ