ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Παρακαλούμε πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο για να ενημερωθείτε για τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου μας